Materiály - Všeobecná němčina - Allgemeines Deutsch

Themen aktuell 1 - Hueber Verlag
Themen aktuell 1

Themen aktuell 1 je německý kurz pro úplné začátečníky jakéhokoli věku nebo pro ty, kteří se už v minulosti trochu němčině věnovali a zvládli ji na minimální úrovni, ale mají zájem zopakovat si  základy předtím, než se posunou o kousek dál. Učebnice je navržena tak, aby naučila studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu. Jazyk je představován postupně a v logických souvislostech s použitím vhodných textů. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní. Hodiny jsou věnovány prvním kontaktům, předmětům v domácnosti, jídlu a pití, volnému času, bydlení, nemocem, všedním dnům, orientaci ve městě, nakupování a německé kultuře. Studenti během kurzu zvládnou probrat přítomný a minulý čas, osobní, přivlastňovací, ukazovací a neurčitá zájmena, způsobová slovesa, příslovečné výrazy nebo komparativ a superlativ v přísudku.

 


Vstupní úroveň němčiny: A1

Themen aktuell 2 - Hueber Verlag
Themen aktuell 2

Themen aktuell 2 je kurz, který je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň všeobecné němčiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatických jevů a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjejí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako zevnějšek a osobnost; škola, vzdělání a povolání; zábava, televize a rádio; průmysl, práce, hospodářství; rodina a osobní vztahy; příroda a životní prostředí; Němci v zahraničí a cizinci v Německu; zprávy, politika a dějiny; staří lidé; čtení knih. Z gramatických jevů jsou probírány: stupňování přídavných jmen, rod trpný, vedlejší věty, vztažná zájmena, předložkové výrazy a zvratná slovesa.


Vstupní úroveň němčiny: A2

Themen aktuell 3 - Hueber Verlag
Themen aktuell 3

Themen aktuell 3 je kurz všeobecné němčiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají německý jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako poznávání, obydlí, volný čas a fitness, každodenní život a zvyklosti, vzdělání a povolání, učení a práce s informacemi, mezilidské vztahy, konzumní společnost, média, cestování a mobilita. Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako složeniny podstatných jmen, zvratná slovesa, podmiňovací způsob, trpný rod se způsobovými slovesy, vedlejší věty, předminulý a budoucí čas.


Vstupní úroveň němčiny: B1

PODZIMNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2021 - HERBST

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK

Oxford Bookshop