Čekejte prosím...

Přirozený přístup - Natürliches Herantreten

Na začátku 80. let minulého století vyvinul Stephen Krashen spolu s Tracy Terrellovou metodu, kterou nazvali Přirozený přístup. Tato metoda považuje jazyk za komunikační prostředek. Nejlepší způsob, jak si cizí jazyk osvojit, je poslouchat ho v různých komunikačních situacích a následně ho začít používat v reálné komunikaci. Přirozený přístup je založený na podvědomém osvojování jazyka, vědomému učení přisuzuje méně důležitou roli. Náplň vyučovacích hodin není založena na předem stanoveném sylabu, ale vyvíjí se podle potřeb a zájmů studentů.

Cílem metody je podpořit osvojení si přirozeného jazyka v prostředí třídy, je proto kladen důraz na komunikaci, více než na vědomé osvojování si gramatických pravidel a výslovné korekce chyb studentů. Rovněž se snaží o to, aby bylo vzdělávací prostředí ve třídě co nejvíce bez stresu.

V přirozeném přístupu není jazykový výstup vynucený, naopak dovoluje, aby se spontánně objevil až poté, co byli studenti vystaveni dostatečnému množství jazykových podnětů. Při metodě není využívána žádná učební osnova ani učebnice, kterou by studenti striktně následovali, naopak sami studenti určují obsah a směr lekce. Metoda zahrnuje zejména techniky překladu, přepisu a záznamu.

The Natural Approach neboli teorie osvojování jazyka poukazuje na rozdíl mezi učením se cizího jazyka ve škole a osvojováním mateřského jazyka. Osvojování je podvědomý proces, který se uplatňuje u dětí, jež se učí mateřský jazyk. Tento proces je podle autora této metody mnohem efektivnější než učení, což je proces vědomý, uplatňující se při studiu cizího jazyka, typicky ve školním prostředí.

Za základní podmínku úspěšného osvojení cizího jazyka považuje dostatečný přísun srozumitelného jazykového vkladu. Na druhé straně poukazuje také na faktory, které úspěšnému osvojení jazyka brání. Mezi těmito faktory jmenuje zejména opravování chyb, přehnaný důraz na formální gramatiku, stresující výukové prostředí a nerespektování přechodného tichého období, kdy student poslouchá nový jazyk, začíná rozumět, ale ještě není připraven jazyk aktivně používat. Podle teorie by měli učitelé působit jako zdroj a model srozumitelného jazykového vkladu, zejména jako tvůrci klidného, nestresujícího klimatu ve třídě a podporovat motivaci a sebedůvěru studentů.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK