Čekejte prosím...

Maturita z německého jazyka - Abitur

Přípravné kurzy k maturitě z německého jazyka jsou primárně určeny pro všechny zájemce, kteří si jej zvolili jako maturitní předmět, ať už se připravují na státní maturitu, či si vybrali německý jazyk z nabídky profilových předmětů.

Pokud se připravujete na státní maturitní zkoušku z německého jazyka, budeme zdokonalovat všechny základní dovednosti, které jsou pro úspěšné složení maturitní zkoušky nezbytné. 

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

  1. Didaktický test - poslech (35 minut) + čtení a jazyková kompetence (60 minut) - 50 %
  2. Písemná práce (60 minut) - 25 %
  3. Ústní zkouška - interview (2 - 3 minuty) + práce s obrázkem (4 minuty) + ústní projev na dané téma (5 minut) + rozhovor (3 minuty) - 25 %

Didaktický test ověřuje znalosti gramatiky, poslech, čtení a pochopení informací z kontextu. Studenti pracují s pracovním sešitem a záznamovým archem, do kterého zaznamenávají výsledky a mohou mít u sebe pouze psací potřeby. Bodové hodnocení je vždy uvedeno na přední straně pracovního sešitu s testovými otázkami. V rámci přípravy na didaktický test se tedy budeme věnovat poslechu a porozumění psaným textům a gramatickým jevům.

Písemný projev studenta/studentky je testován během písemné práce, která je rozdělena do dvou částí. Ty se liší délkou, slohovým útvarem i tématem. Student/ka pracuje s pracovním testovacím sešitem, na kterém jsou uvedeny veškeré potřebné informace o průběhu testu, bodování nebo využívání pomůcek, a se záznamovým archem, který je nalinkovaný. Maximální počet bodů z obou částí je 36 a hranice úspěšnosti je 44 %. Rozdílem od didaktického testu je možnost využití slovníků. Délka prvního textu je 120 - 150 slov - max. 24 bodů, délka druhého textu je 60 - 70 slov - max. 12 bodů.

Běžnými slohovými útvary, které se u písemné části maturity z němčiny objevují, jsou formální či neformální dopis, článek nebo inzerát. Student/ka by měl/a prokázat schopnost popsat místo, vyjádřit své myšlenky, vysvětlit, sdělit či požádat o informace, vyjádřit názor či pocity nebo představit sebe či blízkou osobu. Předmětem hodnocení je schopnost dodržet zadané téma a úkoly, slovní zásoba a využití mluvnických prostředků. Pro potřeby písemné práce se tedy zaměříme na to, jak správně napsat formální i neformální dopis/e-mail, článek, esej či recenzi.

Ústní zkouška je poslední ze tří částí maturitní zkoušky z němčiny. V ní jsou hodnoceny studentovy produktivní řečové dovednosti, tedy ústní projev a interakce. Student/ka si na začátku ústní části vylosuje jedno z témat, které je zpracované na pracovním listu. Na něm jsou uvedeny veškeré potřebné informace k jednotlivým částem. Během 15-ti minutové přípravy má student/ka možnost napsat si poznámky k jednotlivým částem, které jsou popsány na pracovním listu. Po této přípravě přechází student/ka ke zkoušejícímu a společně začnou zkoušku první částí - tedy interview. Maximální počet bodů ze všech částí je 39 a hranice úspěšnosti je 44 %.

Při přípravě na ústní část maturitní zkoušky postupně probereme jednotlivé její části tak, abyste získali dostatečné sebevědomí a u samotné zkoušky nebyli ničím zaskočeni: budeme procvičovat odpovědi na otevřené otázky (1. část), popis a srovnávání obrázků (2. část), probereme jednotlivá témata stanovená Vaší školou (3. část) a natrénujeme různé situace (v hotelu, v obchodě, v restauraci, plánování a organizace výletu, návštěvy divadla, kina či muzea a jiné; 4. část),

Jestliže se připravujete na profilovou zkoušku z německého jazyka ("pouze" ústní zkouška v rozsahu 15 minut), budeme probírat jednotlivá témata stanovená Vaší školou včetně strategií, jak vhodně klást otázky, pokud něčemu nerozumíte, a to tak, abyste zkouškou prošli se ctí. Studijní plán bude vycházet z Vašich znalostí, z požadavků stanovených Rámcovým vzdělávacím programem a z požadavků školy, na které budete skládat maturitní zkoušku. Kurzy jsou určeny nejen pro uchazeče, kteří maturují v aktuálním školním roce, ale i pro uchazeče z nižších ročníků, kteří nechtějí nic podcenit a hodlají být na zkoušku perfektně připraveni.

Jak stávající, tak noví studenti mají také nárok na celou řadu slev a bonusů. Pro každého zájemce jsme schopni zakoupit učebnice se slevou 15 % v knihkupectví Megabooks, navíc během jednotlivých časových období studenti obdrží doplňkové studijní materiály zdarma. Každý účastník má také nárok na certifikát o absolvování kurzu, který v případě zájmu obdrží na konci jednotlivých studijních bloků.

V případě, že upřednostňujete tento typ výuky, vyplňte online přihlášku do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - deu-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

 

Ceník:

Ceny jsou uvedeny na jednu osobu v Kč bez DPH (podmínkou je 3 - 8 účastníků ve skupině). Ceník je platný od 1. prosince 2023. Pokud se jedná o konverzaci nebo gramatiku, je k ceně za semestr připočítána částka 200 Kč za extra materiály, neboť studenti nepracují s učebnicí. Učebnice není zahrnuta v ceně kurzovného.

 

Němčina s českým lektorem

Délka trvání (min.)
Úplní začátečníci a
začátečníci, Goethe A1
Mírně a středně
pokročilí, maturita, Goethe A2, B1
Výše pokročilí a 
pokročilí, Goethe B2, C1
45 140 145 150
60 165 170 175
90 215 220 225

Ceny jsou uvedeny na jednu osobu.


JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK