Čekejte prosím...

Audiolingvistická metoda - Audiolinguistische Methode

Vznik audiolinguistické metody je spjat s 2. světovou válkou. Právě během této doby vznikla v USA metoda, která nabízela naučení se cizího jazyka za velmi krátkou dobu, což bylo vzhledem k situaci nezbytné, někdy proto bývá nazývána the Army Method. Audiolingvistická metoda tedy vznikla převážně za vojenským účelem, a to naučit co nejvíce lidí v co nejkratším čase cizí jazyk. Základem této metody byl, stejně jako u přímé metody, mluvený projev se správnou výslovností, přičemž velký důraz se kladl na gramatiku. Mimo jiné se také usilovalo o to, aby studenti byli schopni rychle a správně reagovat v každodenních situacích, disponovali širokou slovní zásobou a uměli ji vhodně využít. Mezi nejdůležitější principy metody patří důraz na komunikaci a drilová cvičení.

Upřednostňuje se mluvená podoba jazyka před psanou a charaktreristická je situativnost, tzn. osvojení si určitých zažitých modelů, např. na úřadě, v obchodě, u lékaře... Jazyk získáváme na základě odposlechu a následné nápodoby. Gramatické struktury se učí v přesném pořadí, nejdříve jednodušší struktury, posléze ty složitější intuitivním způsobem. Metoda drilu je hlavní aktivitou v procvičování jazyka a důraz je kladen spíše na strukturu jazyka než na obsah a význam.

Učitel je vnímán jako autorita, je středem pozornosti  a určuje ráz hodiny. V hodinách je používán pouze cizí jazyk. Učitel je iniciátorem veškeré interakce mezi učitelem a studenty i studenty navzájem. Naopak studenti, ve srovnání  s přímou metodou, ztrácejí svoji možnost spontánně se projevit a aktivně se zapojit do výuky. Hodina často začíná rozhovorem, popisem obrázku nebo předmětu. Studenti procvičují učivo tím způsobem, že učitel  předříkává a studenti mají za úkol opakovat po něm, odpovídat na jeho otázky a provádět řízené úkoly. Obzvlášť charakteristické je pro tuto metodu práce s dialogy a různými typy cvičení na bázi drilu.

PODZIMNÍ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK